toggle menu

Mattias

Jag jobbar som teknisk konsult. Just nu har jag ett uppdrag hos kund som teknisk projektledare. Min roll är att vara samordnare för ett av kundens genom tiderna största investeringsprojekt där ny utrustning och nya processer ska implementeras i verksamheten i samband med att en ny produkt ska lanseras på marknaden.

Orsaken till att jag är på Consensus är, som så mycket annat i arbetslivet, pga kontakter och goda relationer. I början på 2010-talet var jag verksam som platschef för ett litet högteknologiskt företag i Örebroregionen. Innan jag tillträdde som platschef hade jag varit i kontakt med dåvarande konsultchefen på Consensus. Vi höll kontakt lite sporadiskt och vid ett tillfälle undrade jag om det inte fanns något lämpligt uppdrag för mig på Consensus. Det fanns det! 2016 firar jag fem år som konsult hos Consensus. En av de stora fördelarna med att vara konsult är att arbetsuppgifterna varierar. De företag som köper konsulttjänster är verksamma inom en rad olika branscher. För min del har uppdragen via Consensus inneburit att jag fått prova på att arbeta inom verkstadsindustrin, metall- och gruvindustrin samt telekomindustrin. Och det har varit väldigt värdefullt för min personliga utveckling.

Om jag måste välja ett av Consensus värdeord väljer jag Dynamiska. Jag gillar när det händer saker och gärna lite tvära kast. Personligen ser jag det charmiga i att gå till jobbet med en föreställning om vad som ska hända under dagen och när man går hem har det hänt en massa andra saker. I min roll som projektledare ingår det även att driva projektet framåt, att inspirera mina medarbetare samt att få alla att jobba mot samma mål. Och det går inte utan en massa dynamik i jobbet.

< Tillbaka

KONTAKTA OSS