toggle menu
Artikel

Model based definition

#konsult

Syftet med Model based definition är kort och gott att kunna rationalisera bort ritningar på produkter och lägga alla relevanta toleranser och krav på en 3d-modell.

Det finns emellertid saker att tänka igenom innan en övergång till denna metod. Detta för att undvika toleransproblem och för att rusta för mer robust produktutveckling, kanske i kombination med modularisering

Ladda ner whitepaper här:

Model based definition

*

Relaterat