toggle menu
Artikel

Nya föreskrifter AFS

#utbildning

Under de senaste åren har det inrapporterats om att antalet sjukskrivningar som beror på psykiskosociala orsaker ökat, och fortsätter öka i en stadig takt. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige.

Från och med den 1 april får den nya föreskriften kring organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete laga kraft. Många känner sig oroliga över vad som gäller och vilka krav som ställs på arbetsgivaren. Vi förklarar vad de nya föreskrifterna innebär.

Ladda ner whitepaper här:

Nya föreskrifter AFS

*

Relaterat