toggle menu
Artikel

Rekrytera chefer till offentlig sektor

#rekrytering

Generellt sätt kan man säga att gemensamt för alla lyckade rekryteringar, oavsett om det sker inom privat eller offentlig sektor, är att de drivs som ett projekt med en tydlig tidplan.

Risken man löper om man inte driver rekryteringen med en tydlig styrning är bl.a. att projektet tappar tempo och blir otydligt mot kandidaterna. Inom offentlig sektor är ofta många intressenter inblandade därför är det viktigt att redan i uppsättningen sätta tidsplanen.

Ladda ner whitepaper här:

Rekrytera chefer till offentlig sektor

*

Relaterat