toggle menu

Att vara ledare kräver mod och inre trygghet. Vi ger dig verktygen.

I vårt breda utbud av ledarskapsutbildningar finns mängder med olika delar som skapar möjlighet till utveckling, både som öppna utbildningar och som företagsanpassade.

Utgångspunkten i vårt erbjudande handlar om att ge dig förutsättning att bli en bättre ledare eller att skapa en bra grund att stå på för den som ska starta sin chefskarriär.

Vi gillar olika

På Consensus arbetar vi med utveckling av ledarskap på olika nivåer, från team och mellanchefer till ledningsgrupper och VD-nivå.

Som chef måste du vara specialist på att leda. Men för att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv. I Consensus utbildningar utvecklar du din förmåga att tolka och granska ditt eget beteende samtidigt som du stärks för att kunna utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap.

Consensus erbjudande

Vi erbjuder såväl öppna som anpassade utbildningar inom området ledarskap. Varje år genomför vi företagsanpassade utbildningar för ledningsgrupper, erfarna ledare, nya ledare, gruppchefer/samordnare och team. Vi har dessutom utbildning i coachning, individuell coachning för chefer, stressmanagement och Lean.

Kommunikation
Vi genomför även årligen anpassade utbildningar för internutbildare/instruktörer, utbildning för utbildare, utbildning i medarbetarsamtal, svåra samtal och kommunikation.


 KONTAKTA OSS