toggle menu

Praktisk Projektledning

 

är en kurs som ger dig ökad trygghet i projektledarrollen. Att leda en grupp innebär att ta ansvar för mer än sin egen arbetsinsats och vara beroende av andras prestationer. Projektledarrollen är på väg att bli allt mer krävande men också mer spännande! För en del projektledare har detta redan blivit verklighet, för andra är förändringen på gång. Lyckade projekt består inte av hjältar. Det handlar om ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda, ordning och reda och en god portion sunt förnuft. Lyckade projekt måste naturligtvis också bestå av kompetenta människor med ett gemensamt engagemang för framgång.

Den här kursen är godkänd av PMI® och ger dig 28 Professional Development Units (PDUs).

"PMP is a registrered mark of the Project Management Institute, Inc."

 

Område: Projekt | Dela:

Bakgrund

Datum

VT 2018: 16/4, 24/4, 2/5, 8/5

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar i projektform, t.ex.projektledare, projektbeställare och projektdeltagare, och som vill öka sin förmåga eller förståelse i att arbeta i projektform.

Mål

Alla deltagare skall kunna planera, genomföra och avsluta ett enkelt projekt som projektledare och kunna samarbeta som projektdeltagare i ett större utvecklingsprojekt. Du kommer at lära dig praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.

Upplägg

Lärarledd utbildning för grupp om högst 15 deltagare. Vi varvar korta föreläsningar med diskussioner och grupparbeten till varje avsnitt. Grupparbetenas syfte är att träna deltagarna på att använda de olika projektverktygen i en tillämpad situation. Teorierna och metoderna som berörs är erkända och välbeprövade.

 

Dag 1: Organisation och analys av projektförutsättningar

Introduktion

Vad är projekt och varför använda projekt?

Projektprocessen

Initiering, förstudie

Fallövningar

Dag 2: Planering

Planeringsprocessen

Aktivitetsnedbrytning

Kalkylering

Organisera arbetes ordningsföljd

Tidsplanering

Organisera och säkra resurser

fallövningar

Dag 3: Genomförande

Riskanalys

Projektstyrningsprocessen

Kommunikation

Fallövningar

Dag 4: Avslutning och utvärdering

Genomförande

Fallövningar

Avslutning – leverans och överlämning

Erfarenhetsåtermatning i organisationen

Utbildare Göran Svensson

Göran är utbildad lärare men har också stor erfarenhet från ledarskap inom idrotten. Han har jobbat med människor och utbildning hela sitt yrkesverksamma liv. Erfaren utbildare som skapar goda relationer och god inlärningsmiljö. Göran har stor erfarenhet av att jobba med personalgrupper och chefer/ledare. Har jobbat både nationellt och internationellt med utbildningar i projekt.

Mycket bra pedagog, även erfarenhet från att utveckla nya kurser och utbildningar. Kreativ och flexibel, ser möjligheter istället för hinder. Känner av gruppen och individens behov. Erfarenhet från att coacha och handleda grupper och individer. Högt engagemang med förmåga att skapa teamkänsla


Så här säger våra deltagare

Utvärdering kursledarens ämneskunskap 4,9 (på en skala 1-5)

Utlärningsförmåga 4,9 (på en skala 1-5)

Samarbete mellan deltagare och lärare 4,9 (på en skala 1-5)

Motivering till betygen!

  • Har fått en bra verktygslåda med bra exempel.
  • Jättebra! Motsvarade mina förväntningar.
  • Blandningen av teori och praktik. Bra att ta del av andra deltagares erfarenheter från sina företag/ branscher.
  • Görans engagemang och förmåga att lära ut på ett enkelt och  förståeligt sätt.
  • Att ha fått verktyg för bättre planering inför ett projekt/uppdrag. Att strukturen/delarna i ett projekt blivit så tydliga för mig.
  • Bra tempo på kursen. Inte för stressigt eller att man rusar från uppgift till nästa uppgift. Bra med mycket grupparbete till alla moment.
  • Riktigt bra och engagerad utbildare! Kommer rekommenderas till andra!

 

 

Kursanmälan

Just nu finns inga inplanerade kursdatum


Investering

Utbildningen kostar 17500 kronor / person exklusive moms.