toggle menu

Arbetsmiljö, grund

I kursen behandlas grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet. Vi redogör för vad arbetsmiljölagstiftningen säger som bakgrund till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivarens ansvar och vad som gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar kommer särskilt att belysas. Vi tittar också på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken kan fungera och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering.

Gruppdiskussioner kommer att förekomma.

Område: Affärsutveckling | Dela:

Bakgrund

2 dagar

Datum

VT 2018: 7-8 maj

HT 2018: 6-7 december

Kursens innehåll

I kursen behandlas grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet. Vi redogör för vad arbetsmiljölagstiftningen säger som bakgrund till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens ansvar och vad som gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar kommer särskilt att belysas. Vi tittar också på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken kan fungera och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering. Gruppvisa diskussioner kommer att förekomma.

Målgrupp

VD, chefer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Förkunskaper

Kursen är av grundläggande karaktär. Inga förkunskaper krävs.

Ur programmet:

• Vad gör att vi mår bra på jobbet?

• Vilka varningssignaler om att allt inte står rätt till bör du uppmärksamma?

• Hur kan du agera för att förebygga och reparera brister i arbetsmiljön?

• Vem är ansvarig om det inträffar en olycka på arbetsplatsen?

Mål

Få kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga.

Få kunskap om hur fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle.

Innehåll

Psykosocial arbetsmiljö

• Rehab

• Arbetsskador/Tillbud

• Risker

• Egenansvar

• Arbetsgivaransvar

• Skyddsombud

• Handlingsplan

• Egen reflektion

• Delegering

• SAM 2001:1

• AFS 2015:4

 

 

 

 

Kursanmälan

07 May 2018, Örebro Anmäl dig
06 Dec 2018, Örebro Anmäl dig

Investering

Utbildningen kostar 11500 kronor / person exklusive moms.