toggle menu

Utvecklande ledarskap

 

Utvecklande ledarskap är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande ledarskap tillämpas sedan 2004 på stor bredd även inom statlig- och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare kännetecknas även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också konfrontera i ett gott syfte, både för individen och organisationen.

Det vetenskapliga stödet för utvecklande ledarskap inkluderar studier där man påvisat förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns en hög förekomst av utvecklande ledarskap. Dessutom leder utvecklande ledarskap till en högre personlig utveckling både för ledare och medarbetare.

 

Område: Ledarskap | Dela:

Bakgrund

Omfattning

4 dagar

Mål

Att få utveckla dina dagliga ledarbeteenden för att därigenom öka effektiviteten i organisationen samt den personliga utvecklingen hos chefer, ledare och medarbetare.

Efter utbildningen har du: fått kunskap om ledarstilsmodellen och utvecklande ledarskap, fått personlig feedback på ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsbehov. Ökat din självinsikt och skapat en personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap.

Upplägg

Utbildning i Utvecklande ledarskap inleds på den egna arbetsplatsen med en 360-graders bedömning av respektive kursdeltagares ledarbeteenden 4-6 veckor före kursstart. Ditt ledarskap bedöms av överordnad, sidoordnade och underordnade samtidigt som du gör en självskattning som sedan ligger till grund för fortsatt arbete under kursen.

I utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner och övningar. Ett stort ansvar läggs på dig som deltagare att aktivt medverka på kursen. Under kursdagarna kommer du att få uppleva olika metoder för att skapa engagemang och närvaro samt för att finna ditt fokus. En stor del av utbildningen genomförs med grupper om tre i syfte att öka den egna reflektionen med stöd från två andra kursdeltagare.

Innehåll

  • Feedback på egna ledarbeteenden genom en 360-graders bedömning på den egna arbetsplatsen.
  • Teori om ledarskapsmodellen och ledarstilsmodellen.
  • Egen reflektionstid samt arbete med erhållen feedback.
  • Framtagande av egen utvecklingsplan
  • Uppföljningsdagar

Kursledare

Sören Hjälm cert. UL handledare

Plats

Internat (2 + 2 dagar) på kursgård

Kursanmälan

Just nu finns inga inplanerade kursdatum


Investering

Utbildningen kostar 24700 kronor / person exklusive moms.