toggle menu

Våga vara chef

Det förutsätter mod och personlig trygghet att våga vara synlig, tydlig och direkt i förhållandet till medarbetarna. Detta mod får man inte med automatik genom en formell chefsposition.

Chefskapet är en befattning, ett organisatoriskt ansvar med formella befogenheter. Ledarskapet är ett förtroende du får från dina medarbetare. Som chef måste du vara specialist på att leda. Men för att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv. Som ledare är du en förebild, det goda exemplet och du ser till att saker händer och blir gjorda, tillsammans med och genom dina medarbetare. Som ledare behöver du inte kunna allt, utan kanske oftare leda de som kan mer än du själv.

Consensus arbetar med affärsutveckling och ledarutveckling i ett helhetsperspektiv och vi anser att ekonomisk och mänsklig tillväxt måste gå hand i hand. Vi på Consensus tror att alla kan utvecklas till bättre ledare. En viktig del av en ledares utveckling sker varje dag på den egna arbetsplatsen. Men vi vet att det också krävs ständig påfyllning av nya idéer, intryck och kunskaper för att vara en framgångsrik ledare. Längden och uppbyggnaden på vårt processinriktade ledarskapsprogram, ”våga vara chef”, ger dig tid till grundligt lärande där också diskussioner och eftertanke ger ett värdefullt tillskott till din personliga kompetens och utveckling samt till nytänkande inom ditt företag.

Område: Ledarskap | Dela:

Bakgrund


Omfattning

14 dagar
Utbildningen startar med ett 2 dagars internat på kursgård. Fortsätter sedan 1 dag per vecka (onsdag)

Datum:

HT 2017: 13-14/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12


Upplägg

Programmet bygger på väl beprövade teorier och metoder som ger varje deltagare möjlighet att följa sin egen ledarskapsutveckling under programmets gång. Vi kommer att varva olika teoripass och faktaavsnitt med övningar Vissa moment i utbildningen är praktiskt tillämpning utomhus. Programmet omfattar totalt 14 dagar och bedrivs i processinriktad form. De första 2 inledande dagarna bedrivs i internatform, programmet fortsätter därefter 1 dag/vecka.

Innehåll 

Ledarskap

 • Vad är ledarskap, utveckling över tiden?
 • Teorier om ledarskap och organisationer

Personligt ledarskap

 • Ledarstilar och dess påverkan på organisationen
 • Situationsanpassat ledarskap

Praktiskt ledarskap

 • Ledarskapet som verktyg för motivation  och kreativitet
 • Att fatta och motivera beslut

Psykosociala arbetsmiljön

 • Stresshantering
 • Konflikthantering

Ledning av grupputveckling

 • Att sätta mål, planera, leda och följa upp verksamhet
 • Samarbete, effektivitet, mål och syfte

Ledarens samtal

 • Utvecklingssamtal
 • Svåra samtal

Information/framförande teknik

 • Retorik

Arbetsrätt

 • Anställning, arbetsmiljö och ledighetsregler
 • Rehabilitering
 • Missbrukshantering

Ekonomi

 • Grundläggande ekonomisk terminologi
 • Insikt i kopplingen mellan ekonomi och affärsbeslut

Utbildare:

Göran Svensson, Sören Hjälm, Veronica Molander, Milla Jonsson, Tony Cornelius


Så här tycker våra deltagare 

(När betyget efterfrågas är 5 = bästa betyg och 1 sämsta betyg)

Utvärdering kursledarens ämneskunskap 5,0

Utlärningsförmåga 4,8

Samarbete mellan deltagare och lärare 4,9

Göran Svensson:

 • Duktig och engagerad, bra övningar.
 • Bra och mycket bra övningar. Mycket praktik.
 • Mycket bra, rätt person att ha i uppstarten. Engagerad och man lyssnar uppmärksamt hela tiden.
 • Mycket intressant att lyssna på och lagom tempo.

Sören Hjälm:

 • Duktig och engagerad dessutom lyhörd och en bra coach.
 • Bra utlärning, fångar ens intresse. Bra med coachingövningar.
 • Bra struktur och pedagogik.  “stressdagen” var kanonbra!
 • Min förebild. Vill också bli lärare/utbildare. Duktig på att lära ut.
 • Arbetar lugnt och metodiskt samt växlar teori med praktik på ett bra sätt.

Veronica Molander:

 • Duktig, inspirerande.
 • Otroligt kunnig och bra.
 • Bra och lyckas att förmedla det roliga och intressanta i arbetsrätt.
 • Mycket bra och rolig. Bra med mycket exempel.
 • Otroligt kunnig inom området. Hade svar på alla frågor.
 • Bra upplägg och arbetade på ett bra sätt. AM+ AR är ganska djupa ämnen och jag tycker att de få timmar man hade inom det var uppspaltat på ett bra sätt.

Tony Cornelius:

 • Duktig, inspirerande, effektiv.
 • Drivet och glädjen! Lärde ut på ett fantastiskt sätt.
 • Får ekonomi att bli intressant och kul!
 • Bra och engagerad! En riktig inspiratör. Nådde målet, fick ekonomi att bli roligt.
 • Fart! Ekonomi blev roligt med Tony. Mycket duktig.
 • Mr Tony Turbo. Den mannen klämmer in månader av ekonomi på 2 dagar! Stor eloge och en mycket intressant del I kursen.

 

 

Vad är du särskilt nöjd med?

 • Jag är extremt nöjd med upplägget och att man får en vecka att testa på samt tänka reflektera innan nästa moment.
 • Att få lära mig så mycket på så kort tid.
 • Helheten, bredden och kunskapen hos kursledarna.
 • Uppbyggnaden med självkännedom först för att sedan bygga med verktygen.
 • Otroligt bra kurs. Ger insikt i det mesta för att bli en bra chef.
 • Jättebra kursmaterial. Kommer in med förväntningar att få mer “kött på benen” men kommer ut som en bodybuilder!
 • Jag är mer än nöjd med utbildningen och jag tackar er för upplägg och ni är ju bara för trevliga!
 • Toppen! Överträffade mina förväntningar

 

 

Kursanmälan

Just nu finns inga inplanerade kursdatum


Investering

Utbildningen kostar 41500 kronor / person exklusive moms.