toggle menu

Våga vara chef

Det förutsätter mod och personlig trygghet att våga vara synlig, tydlig och direkt i förhållandet till medarbetarna. Detta mod får man inte med automatik genom en formell chefsposition.

Chefskapet är en befattning, ett organisatoriskt ansvar med formella befogenheter. Ledarskapet är ett förtroende du får från dina medarbetare. Som chef måste du vara specialist på att leda. Men för att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv. Som ledare är du en förebild, det goda exemplet och du ser till att saker händer och blir gjorda, tillsammans med och genom dina medarbetare. Som ledare behöver du inte kunna allt, utan kanske oftare leda de som kan mer än du själv.

Consensus arbetar med affärsutveckling och ledarutveckling i ett helhetsperspektiv och vi anser att ekonomisk och mänsklig tillväxt måste gå hand i hand. Vi på Consensus tror att alla kan utvecklas till bättre ledare. En viktig del av en ledares utveckling sker varje dag på den egna arbetsplatsen. Men vi vet att det också krävs ständig påfyllning av nya idéer, intryck och kunskaper för att vara en framgångsrik ledare. Längden och uppbyggnaden på vårt processinriktade ledarskapsprogram, ”våga vara chef”, ger dig tid till grundligt lärande där också diskussioner och eftertanke ger ett värdefullt tillskott till din personliga kompetens och utveckling samt till nytänkande inom ditt företag.

Område: Ledarskap | Dela:

Bakgrund


Omfattning

9 dagar
Utbildningen startar med ett 2 dagars internat på kursgård. Fortsätter sedan 1 dag per vecka.

Datum:

Vt 2018

Grupp 1: 3-4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 3/5, 9/5, 16/5 + 5/9 (uppföljningsdag) - Fullbokad!

Grupp 2: 17-18/4, 23/4, 2/5, 8/5, 15/5, 22/5, 30/5 + 4/9 (uppföljningsdag)

Ht 2018

Grupp 1: 11-12/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 + 4/3 2019 (uppföljningsdag)

*********************************************************************************************

Våga vara chef

Programmet bygger på väl beprövade teorier och metoder som ger varje deltagare möjlighet att följa sin egen ledarskapsutveckling under programmets gång. Vi kommer att varva olika teoripass och faktaavsnitt med övningar.


Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som är ny som chef, på väg att tillträda en ledande roll alternativt har jobbat en tid som chef/ledare men har behov av att utveckla dina grundläggande teoretiska kunskaper. 


Syfte

Att stärkas i rollen som chef för att kunna utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap. Genom utbildningen förbättrar du din grundläggande kunskaper för det operativa ledarskapet. Utbildningen ger också förutsättningar för att utföra ditt arbete på ett tryggt och proffesionellt sätt.

Ledarskapet handlar till stor del om mod i kombination med personlig mognad och rätt förutsättningar. Att våga vara sig själv, att våga fatta beslut och stå för dem, att våga lita på andra och att våga ta tag i besvärliga situationer. Listan kan göras längre, men innebörden förblir densamma - personligt mod är en förutsättning för ett gott ledarskap. Under första fasen av programmet arbetar vi aktivt med ledarskapet. Fortsättningen på kursen fokuserar på praktiska moment där du får verktyg som är till hjälp i utvecklingsprocessen och det dagliga arbetet.

Genomförande:

Våga vara chef är en utbildning om totalt 9 utbildningsdagar som startar med ett två-dagars internat i en lugn och vacker miljö på Lanna lodge golf- och konferensanläggning 1,5 mil väster om Örebro.

Utbildningen fortsätter sedan en dag per vecka i Consensus lokaler. Uppföljningsdagen förläggs ca 3-4 månader efter avslutad utbildning.

*********************************************************************************************

Innehåll 

 Dag 1-2: Ledarskapet

Utbildare: Göran Svensson

Ledarskap:

 • Verktygslåda för ledarskap
 • "Akvariet"
 • Ta ledarskap
 • Effektivitet

Ledarstilar/grupputveckling:

 • FIRO
 • Olika ledarstilar i olika faser
 • Situationsanpassat ledarskap

Praktiskt ledarskap:

 • Feedback
 • Spelregler
 • Coachande förhållningssätt
 • Mötesrutiner

Dag 3-4: Grundläggande företagsekonomi

Utbildare: Tony Cornelius

 • Insikt i kopplingen mellan ekonomi och affärsbeslut
 • Ekonomiska begrepp
 • Intäkter och kostnader
 • Lönsamhet
 • Resultat och balansräkning
 • Budget och prognos

Dag 5 - Arbetsrätt

Utbildare: Veronica Molander

 • Varför ser den ut som den gör?
 • Hur hänger den ihop?
 • Hur vet jag vad som gäller?
 • Var ska jag leta?

Dag 6 - Arbetsmiljö

Utbildare: Milla Jonsson

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)
 • Systematisk arbetsmiljöarbete (2001:1)
 • Krav vid arbetet ur ett arbetsmiljöperspektiv
 • Rehab
 • Roller och ansvar

Dag 7: Kommunikation

Utbildare: Göran Svensson

 • Olika personligheter - olika sätt att kommunicera
 • Transaktionsanalys
 • Kommunikationsövning
 • Presentation

Dag 8: Stresshantering kopplat till dag 6

Utbildare: Sören Hjälm

 • Kort bakgrund till den ökande stressen i arbetslivet
 • Vad är stress och hur påverkas vi av stress?
 • Vad beror den arbetsrelaterade stressen på?
 • Vad kan vi göra för att minska stressen?

Dag 9: Uppföljningsdag

Utbildare: Göran Svensson

Efter ca 3-4 månader samlar vi gruppen för att utvärdera kunskapen vi fått och vad denna bidragit till för nytta i organisationen och det enskilda arbetet. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter och repetera delar av utbildningen.

***********************************************************

Så här tycker våra deltagare 

(När betyget efterfrågas är 5 = bästa betyg och 1 sämsta betyg)

Utvärdering kursledarens ämneskunskap 5,0

Utlärningsförmåga 4,8

Samarbete mellan deltagare och lärare 4,9

***********************************************************

Utbildare

Göran Svensson:

Göran har jobbat med människor och utbildning hela sitt yrkesverksamma liv. Han är en rutinerad utbildare som skapar goda relationer och en trygg inlärningsmiljö. Han har stor erfarenhet av att arbeta med både personalgrupper och chefer/ledare, nationellt såväl som internationellt. Göran är utbildad lärare men har också god kunskap om ledarskap inom idrotten. En mycket bra pedagog med erfarenhet av att utveckla nya kurser och utbildningar

Sören Hjälm:

Sören har verkligen en gedigen bakgrund kopplat till utbildning och coaching inom ledarskap. Han har sin bas på Örebro universitet, där han bland annat forskar inom stress och stresshantering, vilket även är områden han doktorerat i. Sören är även certifierad utbildare inom ”Utvecklande Ledarskap” och är flitigt anlitad av en rad bolag inom näringslivet såväl i Örebro som i Stockholmsområdet. Sören har sedan 2003, med mycket gott resultat genomfört utbildningar för Consensus räkning inom ledarskap, kommunikation, stress, coaching samt grupp- och organisationsutveckling för våra kunder.

Veronica Molander:

Veronica är specialist i arbetsrätt, brinner för att stödja chefer och ge dem förutsättningar att bli goda och starka arbetsgivare. Hon är nämligen övertygad om att det är det framtiden kräver. Veronica är arbetsrättsjurist med 17 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar och har på olika sätt arbetat med att utveckla arbetsgivarfrågorna i olika organisationer. Hon har erfarenhet från såväl statlig som kommunal, landstingsverksamhet och privat verksamhet.

Milla Jonsson

Milla är marknadsstrateg med bred erfarenhet inom operativt och strategiskt personalarbete där fokus ligger på ledarskap och organisation. Hon är specialiserad inom arbetsrätt, arbetsmiljö och utbildning. De senaste åren har hon arbetat som förhandlande ombudsman och projektledare inom arbetsmiljö. Fokus ligger på förhandling, medling och utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap.

Tony Cornelius

Med tjugo års arbete inom IT-branschen, tre år inom telemarketingbranschen och som chef på olika nivåer har Tony en gedigen erfarenhet av att leda, styra och utveckla företag mot tuffa lönsamhets- och verksamhetsmål. Tony har erfarenhet från att starta nya, förvärva, överta och förbättra verksamheter i olika storlek och med olika lönsamhet. Utmaningen har ofta varit att skapa en stark gemensam kultur, ett starkt varumärke internt och externt samt en hög lönsamhet.

 

 

Kursanmälan

11 Sep 2018, Örebro Anmäl dig

Investering

Utbildningen kostar 35500 kronor / person exklusive moms.

Relaterad information