toggle menu

Hur hantera och förebygga misskötsel?

En utbildning som ger kunskap om hur man enligt lagen och på bästa sätt kan hantera problematiska situationer med misskötsel på arbetsplatsen, t ex anställda som visar tecken på alkohol- och drogproblem, samarbetssvårigheter mellan medarbetare, kränkande särbehandling m.m.

Utbildningen skapar förutsättningar för att du ska känna trygghet i din roll som arbetsledare och chef.

Område: Övriga utbildningar | Dela:

Bakgrund

Hur hantera och förbygga misskötsel?

Målet med utbildningen är att ge kunskap om hur man enligt lagen och på bästa sätt kan hantera problematiska situationer med misskötsel på arbetsplatsen, att skapa trygghet i din roll som arbetsledare och chef.

Utbildningen tar t ex upp hur man bemöter och hanterar en anställd som:

 • Uppvisar tecken på problem med alkohol- och droger, spelmissbruk
 • Har samarbetssvårigheter
 • Missköter arbetstider
 • Utsätter medarbetare för mobbing och kränkande särbehandling

För att kunna hantera dessa frågor går vi bland annat igenom följande:

 • Kategorier av misskötsel
 • Hantera situationen rätt från början
 • Chefens roll
 • Arbetsgivarens ansvar för åtgärder
 • Medarbetarens ansvar
 • Anställningsavtalet
 • Rehabiliteringsprocessen
 • Skäl för uppsägning eller avsked?
 • Vanliga misstag

Upplägg:

Lärarledd utbildning. Teori och faktaavsnitt varvas med gruppdiskussioner och övningar kopplade till olika case och AD-domar.

Målgrupp:

Personalchefer, HR-ansvariga, chefer eller arbetsledare med personalansvar.

 

Utbildare:

Milla Jonsson

Kursanmälan

Just nu finns inga inplanerade kursdatum


Investering

Utbildningen kostar 5400 kronor / person exklusive moms.