toggle menu

Effektiv stresshantering

Många bolag har identifierat ett behov av att öka kunskap bland sin ledare/chefer och medarbetare inom detta område och vill erbjuda personalen en grundläggande utbildning inom stress och stresshantering för att minska upplevelsen av stress i yrkesrollen och därmed förbättra arbetsmiljön.

Utbildningen syftar till att öka kunskap om hur stress skapas och uppmärksammas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen.

 

Område: Ledarskap | Dela:

Bakgrund

Kostnaden för sjukskrivning ökar med 7 miljarder bara i år och beräknas uppgå till 51 miljarder kronor år 2019. Det är mer än hela Sveriges försvarsbudget. Varken tillskott till Försäkringskassan eller obestämda tidsgränser kommer stoppa utvecklingen. Det är dags att se till att människor inte blir sjuka.

Många bolag har uppmärksammat ett behov av att öka kunskap bland sin ledare/chefer och medarbetare inom detta område och vill erbjuda personalen en grundläggande utbildning inom stress och stresshantering för att minska upplevelsen av stress i yrkesrollen och därmed förbättra arbetsmiljön.

Utbildningen syftar till att öka kunskap om hur stress skapas och uppmärksammas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen.

Pris 4 995 kr exkl. moms - gå 5 betala för 4!

 

 Utbildare

Sören Hjälm, Filosofi doktor. Lektor i idrott med inriktning mot psykologi. Sören Hjälm är beteendevetare och forskare vid Örebro Universitet som specialiserat sig inom stress och stresshantering, vilket också är det området som är föremål för hans avhandling, ”Utbrändhet och återhämtning bland elittränare inom svensk fotboll”. Det innebär att han ofta blir anlitad som utbildare, mentor och coach inom såväl idrottsrörelsen som bland chefer och ledare i näringslivet. Sören Hjälm är också sedan fl era år tillbaka anlitad som coach inom Startkraft och Trygghetsrådet där hans specialistkunskap inom stress och stresshantering varit mycket uppskattade inslag i samtalen med deltagarna. Sören Hjälm är även certifi erad KBT-terapeut vilket även säkerställer att utbildningens innhåll är evidensbaserat.

Vad säger tidigare deltagare

 • Duktig på att fånga mitt intresse, bra exempel, logiskt resonemang som var lätt att följa, bra upplägg i rummet med hur vi satt och tavlor och var informationen fanns uppsatt, Kändes genomtänkt och ”ombonat”.
 • Mycket bra och pedagogisk
 • Mycket kunnig, lång erfarenhet, pedagogisk
 • Det var under hela dagen ett naturligt samspel mellan gruppen och läraren
 • Kompetent och engagerande lärare

Vad var du särskilt nöjd med?

 • Grundförståelsen och verktygen
 • Kombinationen av bredd och djup samt praktiska övningar
 • Dialogen i rummet, engagemang hos deltagare. Teoretisk kunskap om stress, orsaker samt verktyg att ta med sig själv och medarbetare ur det
 • Bra med visualisering, ”enkla modeller” som går att applicera i verkligheten
 • Diskussionerna och verktyg
 • De verktyg jag fick med mig, beteendeanalysen m.m. Bra disponerad dag, teorier och praktiska tips
 • Helhetsbilden kring ämnet. Från vad som skapar stress till hur man kan hantera och förebygga det.
 • Röd tråd – lätt att följa
 • Gav mycket teori och bakgrundskunskap vilket ger en förutsättning att arbeta vidare på egen hand
 • Lärarens kunskap – de små tips som man får med sig
 • En djupare förståelse för beteenden
 • Bra att varva teoretiska block med diskussion och applicerande exempel

Hur kommer du att ha nytta av utbildningen i ditt dagliga arbete?

 • Bättre förståelse runt stress och bra verktyg för att jobba proaktivt
 • I olika situationer kommer jag att fundera över vilket av de tre systemen jag och min motpart befinner oss i och försöka förhålla mig till den på bästa sätt.
 • Både i min roll och som privatperson
 • Ja, kan använda de olika metoderna/tipsen i det dagliga arbetet
 • Påminna de chefer som deltog, använda fakta när jag pratar med chefer och medarbetare samt rekommendera denna utbildning för alla chefer
 • Ger kunskaper och verktyg att ha med sig i situationer till vardags
 • Den nya vetskap om hur vi fungerar och de tips man fått hjälper mig framåt i rätt riktning
 • Hantera beteenden som signalerar stressymptom
 • Djupare förståelse och kunskap ger mig möjlighet att påverka både min egen situation och mina underställda.

Kursanmälan

Just nu finns inga inplanerade kursdatum


Investering

Utbildningen kostar 4995 kronor / person exklusive moms.