toggle menu

Skyddsombudsutbildning

Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen. Denna dag fokuserar på just skyddsombudets roll.

Område: Utbildningar | Dela:

Bakgrund

 

Målgrupp

Introduktion till arbetsmiljö för Skyddsombud är en grundkurs som riktar sig till skyddsombud med inga eller knappa kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Omfattning

1 dag, där föreläsningar kombineras med praktiska övningar, grupparbeten problembaserad inlärning samt erfarenhetsutbyten.

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas kursdeltagarna känna till:

· Skyddsombudets roll

· Skyddsombudets skyldigheter och rättigheter

· Regler kring skyddsronden (Vem ansvarar, hur gör man?)

· Vad en skyddskommitté är samt dess sammansättning och uppgift

· Hur en skyddsfråga ska drivas

· Vad är ett tillbud

· Övergripande vad arbetsmiljölagen är och hur den hänger ihop med övrig arbetsmiljölagstiftning

 

För att du ska bli godkänd på utbildningen krävs att du närvarar minst 90 % av utbildningstiden.

 

Kursanmälan

17 Oct 2017, Örebro Anmäl dig

Investering

Utbildningen kostar 5990 kronor / person exklusive moms.