toggle menu

Skyddsombudsutbildning, 1 dag

Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen. Denna dag fokuserar på just skyddsombudets roll.

Område: Utbildningar | Dela:

Bakgrund

 

Målgrupp

Introduktion till arbetsmiljö för Skyddsombud är en grundkurs som riktar sig till skyddsombud med inga eller knappa kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Omfattning

1 dag, föreläsningar kombineras med praktiska övningar, grupparbeten problembaserad inlärning samt erfarenhetsutbyten.

9 maj, 2018

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas kursdeltagarna känna till:

· Skyddsombudets roll

· Skyddsombudets skyldigheter och rättigheter

· Regler kring skyddsronden (Vem ansvarar, hur gör man?)

· Vad en skyddskommitté är samt dess sammansättning och uppgift

· Hur en skyddsfråga ska drivas

· Vad är ett tillbud

· Övergripande vad arbetsmiljölagen är och hur den hänger ihop med övrig arbetsmiljölagstiftning

För att du ska bli godkänd på utbildningen krävs att du närvarar minst 90 % av utbildningstiden.

Utbildare

Milla Jonsson

Milla är marknadsstrateg med bred erfarenhet inom operativt och strategiskt personalarbete där fokus ligger på ledarskap och organisation. Hon är specialiserad inom arbetsrätt, arbetsmiljö och utbildning. De senaste åren har hon arbetat som förhandlande ombudsman och projektledare inom arbetsmiljö. Fokus ligger på förhandling, medling och utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap.

Kursanmälan

09 May 2018, Örebro Anmäl dig

Investering

Utbildningen kostar 5900 kronor / person exklusive moms.