toggle menu

Trafikteknik

Trafikteknikutbildningen har premiär hösten 2018.

Denna unika utbildning har länge varit efterfrågad av arbetslivet och leder till yrken som Trafikingenjör, Trafikhandläggare, Trafikplanerare i kommunal förvaltning, Konsult, Trafiksamordnare och Samhällsplanerare.

Yrket

Behovet av ovan nämnda yrkesroller är stor i kommuner och på privata företag runt om hela landet och det är bland annat på deras initiativ som utbildningen nu anordnas. Behovet är nationellt och därför bedrivs utbildningen på distans.

Utbildningen ger dig kunskap om yrkesområdet och de roller och arbetsuppgifter som kan förekomma under olika skeenden som planering, projektering, utförande, kontroll samt drift och underhåll. Du lär dig bland annat att identifiera och analysera problem inom trafik och infrastruktur, tolka lagstiftning som berör trafik, arbetsmiljö och samhällsplanering, ta fram praktiska lösningar för att förbättra, farbarhet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma inom yrket:

  • Planera, projektera, utföra och underhålla gatuprojekt/arbeten.
  • Analysera, bedöma och åtgärda trafikförhållanden
  • Handlägga myndighetsärenden som beslut, granskning och tillstånd.
  • Tolka lagstiftningen inom trafik och samhällsplanering, samt närliggade lagrum.
  • Utföra riskbedömningar av arbeten i gaturummet i egenskap av Beställare för vägarbeten
  • Kontrollera att gatuarbeten utförs enligt tillstånd och överenskomna lokala trafikföreskrifter.

Efter examen kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor.

 

Läs mer:

>> Kurser och innehåll

>> Behörighet

>> Om ansökningsprocessen

>> Att studera på yrkeshögskola

<< Myndigheten för yrkeshögskolan

 

Ansökan:

Klicka här för att ansöka till utbildningen: >> ANSÖKAN TRAFIKTEKNIK

Sista ansökningsdag är 16/4 - 2018.


Länkar

SAK - säkerhet vid arbete på kommunala gator >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster