toggle menu

Behörighet

För att kunna ansöka och vara behörig till utbildningen måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. Den grundläggande behörigheten är samma oavsett vilken yrkeshögskoleutbildning du söker till.

För att kunna söka utbildningen Medicinsk vårdadministratör måste du uppfylla både den grundläggande behörigheten och de eventuella särskilda förkunskaperna. Vilka de särskilda förkunskaperna är kommer vi att publicera när vi får besked av Myndigheten för yrkeshögskolan om vi får tillstånd att fortsätta bedriva utbildningen.

Grundläggande behörighet

1. Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

2. Utbildning på gymnasienivå

Du är behörig att antas till en YH-utbildning om du:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Uppdateras när besked från Myndigheten för yrkeshögskolan kommer.

Reell kompetens 

För dig som inte uppfyller de formella kraven finns fortfarande möjlighet att bli antagen. Vi kan i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens i din ansökan ska du bifoga handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen. Intervjuer kan bli aktuellt för att kartlägga din kompetens.