toggle menu

utbildningens kurser och innehåll

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och den kompetens som du behöver för att kunna arbeta med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

undervisningen

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med Region Örebro län och Capio Läkargruppen vilket innebär att både de teoretiska och praktiska momenten har stor anknytning till arbetslivet.

Undervisningen bygger på att ge en teoretisk bakgrund men också att de kunskaperna är förankrade utifrån erfarenhet och metoder som är relevanta för yrkesområdet. Genom hela utbildningen finns en medveten tänkt lärandeprocess, från fakta och kunskaper till färdighet och kompetenser, där alla delar står i relation till utbildningens kravnivå, kursinnehåll och mål.

Utbildningens utformning

Undervisning sker i storgrupp, halvgrupp, mindre grupper och genom handledning. Utbildningen genomförs på heltid och erbjuder en flexibel arbetsform genom en kombination av lärarledda utbildningsdagar och tid för självstudier. Det är inte möjligt att studera på distans.

VÅRA LÄrare

Våra lärare har bred pedagogisk kompetens, erfarenhet från hälso- och sjukvården liksom från undervisning på universitet, högskola och yrkeshögskola.

Lärande i arbete, lIa

Lärande i arbete, LIA, innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar med praktiska kunskaper som du inte kan inhämta i den teoretiska undervisningen, till exempel insyn i vårdens datasystem. All LIA är obligatorisk.

LIA är förlagd inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. Det är utbildninganordnaren tillsammans med LIA-gruppen som samlar in och fördelar LIA-platser. Den geografiska placeringen av din LIA-plats kan bli varsomhelst inom Örebro län. Placeringen kan bli inom psykiatrin, habiliteringen, på en vårdcentral eller på något av lasaretten i Lindesberg, Karlskoga eller Örebro. Det är inte möjligt för oss att under några omständigheter ta hänsyn till varje enskild studerandes hemmasituation, geografiska placering eller önskemål gällande framtida arbetsplatser. Det blir ett allt för komplicerat arbetssätt för att det ska fungera i praktiken och särskilt utifrån de LIA-platserna som finns tillgängliga från gång till gång.

Du som ansöker till utbildningen måste vara beredd på att pendla till din LIA-plats. Du som student står för alla kostnader till och från dina LIA-platser under utbildningen.

​Utbildningens kurser

 • Anatomi och sjukdomslära
 • ​Det offentliga uppdraget
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomistyrning och ekonomiska begrepp
 • Introduktionskurs
 • IT i vården
 • Kommunikation, bemötande, etik
 • LIA 1 (6 veckor)
 • LIA 2 (6 veckor)
 • LIA 3 (8 veckor)
 • Medicinsk administrativ språkkurs
 • Medicinsk dokumentation och administration
 • Medicinsk terminologi
 • Organisering och ledning
 • Processtyrning och förbättringsarbete
 • Självständigt arbete och metod

Varje kurs har en egen kursplan med olika moment, innehåll och examinationsformer. På varje kurs kan du få betyget IG, G eller VG.

Bortsett från när det är LIA är det schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan. Övrig tid är hemmastudiedagar.

Terminstider

Start hösten 2016
År 1: 15/8 - 16/12 2016, 9/1 - 9/6 2017 (18+22 veckor)
År 2: 14/8 - 15/12 2017, 8/1 - 8/6 2018 (18 + 22 veckor)

Start hösten 2017
År 1: 14/8 - 15/12 2017, 8/1 - 8/6 2018 (18+22 veckor)
År 2: 20/8 - 21/12 2018, 7/1 - 8/6 2019 (18 + 22 veckor)

Utbildningen består av 400 YH-poäng. 5 YH-poäng motsvarar  
1 veckas studier. Studierna är på helfart (40 h/vecka).

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. Detta gäller även när du är ute på LIA.   

Du som student måste själv ta kontakt med CSN för att kunna ansöka om studiemedel. Alla dokument du behöver för att ansöka om studiemedel hittar du på www.csn.se.länk till annan webbplats

Vi tar inte ut några avgifter för utbildningen. Du får själv stå för inköp av litteratur samt eventuella resekostnader till och från dina LIA-platser under utbildningen.