toggle menu

UPPDRAG inom Kvalitet

Ett stort industriföretag i Mälardalen hade hamnat i en ond cirkel där deras internrevisionssystem larmade om 170 avvikelser som man inte klarade av att släcka ner. Här fanns inget uppföljningssystem och en ostrukturerat dokumentsstyrning.

Vår kvalitetskonsult fick uppdraget att arbeta fram ett system för att generera rapporter och gruppera de många avvikelserna. Inom sex månader var i stort sett alla avvikelser stängda. För att skapa en mer långsiktig lösning har Consensus konsult skapat ett kundspecifikt nav byggt på en Share Point-lösning byggt enligt företagets organisation och processer. Här kan alla på industriföretaget själva hålla koll på krav, händelser och allt de behöver för att genomföra sina arbetsuppgifter.

< Tillbaka

KONTAKTA OSS