toggle menu

uppdrag inom Projektledning

Att automatisera förpackningsflöde som idag sker helt manuellt av en högvolymsprodukt där säkerhetsföreskrifterna och kravställning är rigorösa, kräver en projektledning med rätt kompetens och vana av komplexa projekt.

En av Consensus projektledare fick i januari 2015 uppdraget att leda ett unikt förpackningsprojekt för ett globalt företag inom tillverkningsindustrin. För första gången någonsin skulle just den här typen av högt säkerhetsklassad produkt i större skala få möjlighet att automatiskt förpackas och göras leveransklar

I uppdraget ingår att göra en implementering av ett fullskaligt system som i delar består av förstudie, businesscase för investering, att leda projektet från koncept till färdig design och leverans med inriktning att så långt som möjligt standardisera val av ingående utrustning som kan användas inom den globala verksamheten. Det här innebär också att projektet, som är ett mångmiljonprojekt, blir referens till systerfabrikerna i Nordamerika och Australien

Som huvudprojektledare rapporterar Consensus projektledare dels till den globala styrgruppen i Australien och dels till den lokala styrgruppen för projektet.  Projektet kommer ske i två steg med implementering av en automatisk förpackningscell med robot för att i steg två implementeras fullskaligt till hela monteringsfabriken Rekommendationer gjordes tidigt av projektledningen att projektet delas upp i två delar för att sänka riskerna för företaget. Hela projektet tar 18 månader att genomföra. Då kommer en hel produktionslina med sex maskiner, pelletering och leveransmiljö vara implementerad. Dessutom kommer även förpackningarna att vara standardiserade

De höga säkerhetskraven har varit utmaningen och i projektledningen har det därför varit stort fokus på riskanalyser för att möta kraven på säkerhet ställt till kundens produktion.

< Tillbaka

KONTAKTA OSS